Bakr - Ойлорумда

1 0

Скачать:

Описание
Менин ойлорумда сенин атың чөгуп калды, жана жүрөгүмдө
Менин жүрөгүмдөн абдан жылуу оорун алдың, жана көкурөгумдөн