Неизвестный - Харманэ

1071 964

Скачать:

Описание
Текст:
Харманен бабанер дечар шафен
Гёрды бу пакэтлэр бэним дэрманым
Опа йавашча ачылды фэрманым
Сакын качма бурайа гэль ла кэзбаным
Адана чочо ага шэримин дэлиси
Алай буйук кардэш мэвзу кэндизи
Пилака сыфыр бир коркумуз кимле
Йазмак ичин йинэ ютум бэнджэ